"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Ži bezstarostne dnešku!

1

Púšťaj svoj chlieb po vode
a po mnohých dňoch ho (zasa) nájdeš.

2

Podeľ svoj majetok na sedem, ba na osem častí,
lebo nevieš, aké nešťastie sa strhne nad krajinou.

3

Ak sú mraky plné,
vylejú na zem dážď.

Ak strom padne južne alebo severne,
ostane ležať na mieste, kam padol.

4

Kto pozoruje na vietor, nebude chcieť siať
a kto sa obzerá po mrakoch, nepustí sa do žatvy.

5

Ako nevieš, ktorou cestou (potiahne) vietor,
(ako nevieš), ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej,
celkom tak nevieš, čo urobí Boh,
ktorý všetko pôsobí.

6

Za rána rozsievaj svoje semeno
a do večera nedaj svojej ruke spočinúť,
lebo nemôžeš vedieť,
či sa ti toto alebo iné podarí,
alebo či ti bude obidvoje dobré rovnako.

7

Svetlo je sladké
a očiam lahodí vidieť slnko.

8

Preto ak človek žil už veľa rokov,
nech sa zo všetkých raduje,
ale nech pamätá, že dni temravy
sú početnejšie.

Veď všetko, čo (má) prísť, je márnosť.

9

Mladík, raduj sa zo svojej mladosti!
Nech sa ti srdce rozveseľuje v mladých dňoch!
Kráčaj si cestami svojho srdca
a kam ťa tvoje oči povedú.

Uvedomuj si však (pritom),
že za všetko si ťa Boh na súd predvolá.

10

Odstráň (akúkoľvek) mrzutosť zo svojho srdca
a odháňaj (každé) zlo od svojho tela,
ale tak vek mladosti,
ako aj úsvit života je iba - márnosť.