"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Karhanie pre modly

1

Keď Efraim hovoril, bola hrôza,
bol vyvýšený v Izraeli,
ale zhrešil s Bálom a zomrel.

2

Teraz však pokračujú v hriechu,
robia si liatiny zo svojho striebra,
spodobňujú modly.
To všetko je dielo majstrov;
hovoria: "Týmto obetujte!"
Človek teľce bozkáva!

3

Preto budú ako ranný oblak
a ako rosa, ktorá mizne zavčasu,
ako pleva, ktorá letí z humna,
a ako dym z otvoru.

4

"Ja však som Pán, tvoj Boh,
od egyptskej krajiny;
Boha okrem mňa nepoznáš
a iného záchrancu niet.

5

Ja som ťa pásol na púšti
v kraji vyschnutom.

6

Ako sa pásli, nasýtili sa,
nasýtili a spyšnelo im srdce,
preto zabudli na mňa.

7

Aj ja im budem ako lev,
ako leopard na ceste asýrskej,

8

napadnem ich ako medveď
pozbavený mláďat
a roztrhám obal ich srdca,
pohltím ich tam ako levica,
poľná zver ich roztrhá.

9

Zničím ťa, Izrael;
kto je tvoj pomocník?

10

Nuž kdeže je tvoj kráľ,
aby ťa zachránil vo všetkých tvojich mestách,
a tvoji sudcovia, o ktorých si vravel:
»Daj mi kráľa a kniežatá!«?

11

Dal som ti vo svojom hneve kráľa
a vo svojej rozhorčenosti ho odnímem.

12

Zaviazaná je vina Efraima,
uschovaný je jeho hriech.

13

Bolesti rodičky prídu naň;
je to syn nemúdry,
nedostavil sa načas
do otvoru detí.

14

Vyslobodím ich z moci podsvetia,
od smrti ich vykúpim.
Kde je tvoj mor, smrť,
kde tvoja nákaza, podsvetie?
Súcit sa schová pred mojím zrakom."

V tiesni treba prosiť Pána

15

Aj keď bude rásť uprostred bratov,
prichádza Pánov vietor východný,
dvíha sa z púšte,
vyveje jeho pramene,
vysuší jeho žriedla.
On vylúpi poklad
všetkých drahocenných vecí.