"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Oslava Pána a prosba o pomoc

1

Pieseň. Dávidov žalm.

2

Ochotné je moje srdce, Bože,
ochotné je moje srdce:
budem ti spievať a hrať.
Prebuď sa, duša moja,

3

prebuď sa, harfa a citara,
chcem zobudiť zornicu.

4

Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi
a zaspievam ti žalmy medzi národmi.

5

Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo
a tvoja vernosť až po oblaky.

6

Bože, vznes sa nad nebesia
a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

7

Zachráň svojich najmilších;
pomôž svojou pravicou a vyslyš ma.

8

Vo svojej svätyni Boh povedal:
"S radosťou rozdelím Sichem
a rozmeriam sukotské údolie.

9

Môj je Galaád a môj je Manasses;
Efraim je prilba mojej hlavy
a Júda moje žezlo vladárske.

10

Moab je nádrž, v ktorej sa kúpavam,
Idumea sa mi stane podnožkou,
nad Filištínskom víťazne zajasám."

11

Kto ma privedie do opevneného mesta
a kto ma odprevadí až do Idumey?

12

Kto iný ako ty, Bože, čo si nás odvrhol?
A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk?

13

Ty nám pomôž dostať sa z útlaku,
pretože ľudská pomoc nestačí.

14

S Bohom budeme udatní,
on našich nepriateľov pošliape.