"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Ako sa treba zachovať oproti jednotlivým skupinám ľudí

1

S mocným mužom nepúšťaj sa do hádky,
aby si mu azda neupadol do rúk.

2

Nepúšťaj sa do sporu s boháčom,
aby azda nepostavil proti tebe (iný) spor:

3

lebo mnohých nakazilo zlato a striebro,
až k srdcu kráľov sa tak možno dostať a prikloniť (si ich).

4

Nehádaj sa s takým, čo má mnoho rečí,
a neprikladaj drevo na jeho oheň!

5

Nestýkaj sa s takým, kto nemá učenosti,
aby sa nevyslovil potupne o tvojich predkoch!

6

Neopovrhuj nikým, kto sa odvrátil od hriechu -
ani mu už nerob výčitky -
pamätaj, že všetci si zasluhujeme pokarhanie.

7

Nepohŕdaj nikým pre jeho starobu:
lebo aj my ideme do staroby.

8

Neraduj sa z toho, že tvoj nepriateľ je mŕtvy;
máš vedieť, že všetci umrieme a nežiadame si byť iným na radosť.

9

Nepohŕdaj tým, čo rozprávajú múdri starci,
ale máš sa zapodievať ich múdrymi výrokmi;

10

lebo od nich sa naučíš múdrosti a rozumnej vede,
ako bezúhonne sa máš správať voči váženým.

11

Nedaj si ujsť, čo hovoria starší,
lebo oni sa tomu priúčali od svojich rodičov;

12

od nich sa totiž naučíš rozumnosti,
ako máš (správne) odpovedať, keď ti to bude treba.

13

Nerozpaľuj uhlíky hriešnikov - ak by si ich karhal -
aby si nezhorel plameňom ohňa ich hriechov.

14

Nestavaj sa proti posmeškárovi,
aby ti nevysedával pred ústami ako vyzvedač.

15

Nepožičaj nikomu, kto by bol mocnejší od teba;
ak si požičal, maj to za stratenú vec!

16

Nezaručuj sa na viac, ako stačíš silou;
ak si sa zaručil, mysli na to, že máš splatiť.

17

Proti sudcovi sa do súdu nepúšťaj,
lebo súdi tak, ako je spravodlivé.

18

S odvážlivcom sa nevydávaj na cestu,
aby azda neuvalil na teba svoje zlo;
lebo on pôjde, ako sa mu zachce,
a pre jeho nemúdrosť zahynieš spolu s ním.

19

S prchlivcom si nezačínaj hádku,
ani s odvážlivcom nechoď na púšť,
lebo krv je u neho akoby nič
a zamorduje ťa tam, kde nemáš pomocníka.

20

U nemúdrych nehľadaj radu,
veď nemôžu mať v láske nič,
iba čo im je milé.

21

Pred cudzincom sa neraď,
veď nevieš, čo sa zrodí v ňom.

22

Neotváraj svoje srdce pred kýmkoľvek,
aby sa ti azda nezaliečal predstieranou láskou a nepošpinil ťa.