"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Potrestanie Efraimcov. - 1Teraz však boli zvolaní Efraimci. Vytiahli na sever a vraveli Jeftemu: "Prečo si vytiahol do boja proti Amončanom bez toho, žeby si nás bol povolal, aby sme tiahli s tebou?! Zapálime ti dom nad hlavou!" 2Jefte im povedal: "Ja a môj ľud sme zviedli ťažký boj s Amončanmi. Volal som vás, ale nevyslobodili ste ma z ich ruky. 3Keď som videl, že mi nechcete pomôcť, vystavil som svoj život nebezpečenstvu a tiahol som proti Amončanom. A Pán mi ich dal do ruky. Prečo ste dnes vytiahli ku mne, aby ste ma napadli?"

4Potom Jefte zhromaždil všetkých galaádskych mužov a zaútočil na Efraimcov. A Galaádčania Efraimcov porazili, lebo hovorili: "Vy ste efraimskí utečenci. Galaád predsa býva medzi Efraimom a Manassesom." 5Galaádčania potom obsadili jordánske brody pre Efraimcov a keď nejaký efraimský utečenec prosil: "Chcel by som prejsť" - Galaádčania sa ho opýtali: "Si Efraimec?" a ak odvetil: "Nie!", 6povedali mu: "Vyslov ‚šibboleth‘!" Ak povedal ‚sibboleth‘, lebo to nevedeli správne vysloviť, chytili ho a zabili na jordánskych brodoch. Vtedy tak padlo z Efraima na štyridsaťdvatisíc mužov.

7Jefte súdil Izrael šesť rokov. Keď Galaádčan Jefte zomrel, pochovali ho v jednom galaádskom meste.

IX. Sudca Abesan, 12,8-10

8Po ňom súdil Izrael Abesan z Betlehema. 9Mal tridsať synov a tridsať dcér, ktoré povydával von; svojim synom priviedol tridsať dcér odinakiaľ. Súdil Izrael sedem rokov. 10Keď Abesan zomrel, pochovali ho v Betleheme.

X. Sudca Ahialon, 12,11-12

11Po ňom súdil Izrael Zabulonovec Ahialon. Súdil Izrael desať rokov. 12Keď Zabulonovec Ahialon zomrel, pochovali ho v Ajalone v Zabulonsku.

XI. Sudca Abdon, 12,13-15

13Po ňom súdil Izrael Ilelov syn, Faratončan Abdon. 14Mal štyridsať synov a tridsať vnukov, ktorí jazdili na sedemdesiatich osliatkach. Súdil Izrael osem rokov. 15Keď Ilelov syn, Faratončan Abdon zomrel, pochovali ho vo Faratone v Efraimsku, na pohorí Amalekitov.