"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pánova moc. - 1Výrok nad Ninive. Kniha videnia Nahuma z Elkoša.

2

Pán je žiarlivý a pomstivý Boh,
Pán je pomstivý a plný hnevu,
Pán sa pomstí na svojich protivníkoch
a chová hnev proti svojim nepriateľom.

3

Pán je trpezlivý, no veľmi mocný,
Pán nenechá nič bez trestu.
Vo víchre a búrke je jeho cesta
a oblak je prachom jeho nôh.

4

Keď zahriakne more, urobí ho súšou
a všetky rieky vysuší.
Uvädá Bášan a Karmel
a kvet Libanonu vädne.

5

Vrchy sa trasú pred ním
a kopce sa rozutekajú;
zem sa dvíha pred jeho tvárou,
i svet a všetci jeho obyvatelia.

6

Kto obstojí pred jeho hnevom
a kto sa zdvihne pred jeho zápalom?
Jeho hnev sa rozteká ako oheň
a skaly pred ním praskajú.

7

Dobrým útočišťom je v deň úzkosti
a pozná tých, čo v neho dúfajú.

8

V prekypujúcej záplave
skoncuje so svojimi protivníkmi,
jeho nepriateľov stíha tma.

Hrozba mestu Ninive

9

Čo zamýšľate proti Pánovi?
On urobí koniec,
úzkosť sa nezdvihne po druhý raz.

10

Veď sú posplietaní ako tŕnie
a sú ako vínom spití;
úplne budú pohltení
ako suchá pleva.

11

Z teba vyšiel, čo zamýšľal
zlo proti Pánovi,
čo plánoval ničomnosť.

12

Toto hovorí Pán:
"Čo sú aj bezpeční a hocako početní,
aj tak ich skosia a zahynú.
Pokoril som ťa, viac ťa nepokorím.

13

Teraz však zlomím jeho jarmo nad tebou
a tvoje okovy roztrhám."

14

Pán dal rozkaz o tebe:
"Z tvojho mena nebude viac semena,
z domu tvojho boha
vynivočím sochy a liatiny,
pripravím ti hrob, lebo si bezcenný."