"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pán je najvyšší sudca

1

Zbormajstrovi. Na nápev "Nezahub".
Asafov žalm. Pieseň.

2

Oslavujeme ťa, Bože,
oslavujeme ťa a tvoje meno vzývame,
rozhlasujeme tvoje skutky zázračné.

3

Ja sám určím čas
a vykonám spravodlivý súd.

4

Hoc by sa roztápala zem a triasli všetci, čo na nej bývajú,
ja pevne držím jej stĺpy.

5

Chvastúňom hovorím: "Nevystatujte sa!"
A previnilcom: "Nedvíhajte hlavy!

6

Nedvíhajte hlavy vysoko,
proti Bohu nehovorte bezočivosti."

7

Veď ani od východu, ani od západu,
ani z púšte neprichádza povýšenie.

8

Ale sudcom je sám Boh:
jedného ponižuje, druhého povyšuje.

9

Lebo v Pánovej ruke je kalich
plný čistého vína s korením.
On z neho nalieva,
až po kvasnice ho musia vyprázdniť,
všetci hriešnici zeme budú z neho piť.

10

Lež ja naveky chcem ohlasovať
a ospevovať Boha Jakubovho.

11

Pozrážam všetku pýchu hriešnikov,
no spravodliví vztýčia svoje hlavy.