"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Vladár z Betlehema

1(2)

A ty, Betlehem, Efrata,
primalý si medzi tisícami Júdu;
z teba mi vyjde ten,
čo má vládnuť v Izraeli
a jeho pôvod je odpradávna,
odo dní večnosti.

2(3)

Preto ich vydá až do času,
keď rodička porodí,
a zvyšok jeho bratov
sa vráti k synom Izraela.

3(4)

Vstane a bude pásť silou Pánovou
a velebou mena Pána, svojho Boha;
budú si bývať, lebo teraz sa zvelebí
až do končín zeme.

4(5)

On bude pokoj.
Keď príde Asýr do našej krajiny
a vkročí do našich palácov,
postavíme proti nemu sedem pastierov
a osem vedúcich ľudí.

5(6)

Budú pásť mečom krajinu Asýrov
a čepeľou krajinu Nimróda.
On vyslobodí od Asýra, keď príde do našej krajiny
a keď vkročí na naše územie.

Zvyšky Jakuba

6(7)

Zvyšok Jakuba bude
uprostred mnohých národov
ako rosa od Pána,
ako kvapky dažďa na tráve,
ktoré nečakajú na človeka
a nedúfajú v syna človeka.

7

Zvyšok Jakuba bude (medzi národmi)
uprostred mnohých národov
ako lev medzi zvieratami lesa
a ako levíča v stádach oviec,
ktoré, keď vkročí, šliape a trhá,
že niet toho, kto by vyslobodil.

8

Vyvýši sa ti ruka nad tvojich protivníkov
a všetci tvoji nepriatelia zahynú.

Bez výzbroje a bez modlárstva

9

"A v ten deň - hovorí Pán:
vyhubím tvoje kone z tvojho stredu,
vynivočím tvoje vozy,

10

vyhubím mestá tvojej krajiny,
zrúcam všetky tvoje pevnosti.

11

Vyhubím ti čarodejstvá z ruky
a viac nebudeš mať veštcov.

12

Vyhubím tvoje obrazy
i tvoje pomníky z tvojho stredu,
že sa viac nebudeš klaňať
dielu svojich rúk.

13

Odbúram ašery z tvojho stredu
a vynivočím tvoje mestá.

14

V hneve a zápale sa vypomstím
na národoch, ktoré neposlúchajú."