"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Úpenlivá prosba o odpustenie a o pomoc

1

Dávidov žalm.
K tebe, Pane, dvíham svoju dušu,

2

tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený
a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.

3

Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený.
Ale nech sú zahanbení tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery.

4

Ukáž mi, Pane, svoje cesty
a pouč ma o svojich chodníkoch.

5

Veď ma vo svojej pravde a uč ma,
lebo ty si Boh, moja spása,
a v teba dúfam celý deň.

6

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie
a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

7

Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky,
ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve,
veď si, Pane, dobrotivý.

8

Pán je dobrý a spravodlivý:
ukazuje cestu hriešnikom.

9

Pokorných vedie k správnemu konaniu
a tichých poúča o svojich cestách.

10

Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť
pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

11

Pre tvoje meno, Pane,
odpusť mi môj hriech, i keď je veľký.

12

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána?
Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

13

Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša
a jeho potomstvo bude dedičom zeme.

14

Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja,
a zjaví im svoju zmluvu.

15

Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána,
veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel.

16

Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou,
lebo som sám a úbohý.

17

Uľav mi v úzkosti srdca
a vytrhni ma z mojich tiesní.

18

Pozri na moju pokoru a na moje trápenie
a odpusť mi všetky priestupky.

19

Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli
a nenávidia ma ukrutne.

20

Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma;
nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe.

21

Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť,
veď sa pridŕžam teba.

22

Bože, vysloboď Izraela
zo všetkých jeho súžení.