"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Mesiášske časy, hl. 3 - 4 (Vulg hl. 3)

Zoslanie Ducha Svätého. - 1(28)Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia. 2(29)Aj na služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha.

Veľký deň Pána

Znamenia. - 3(30)Dám znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň a kúrňavu s dymom. 4(31)Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný Pánov deň. 5(32)A každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako riekol Pán, a medzi pozostalými bude, koho volá Pán.