"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

1Balám však poznal, že Pánovi sa zaľúbilo požehnať Izrael, preto neodišiel ako predtým za veštbou, ale obrátil sa tvárou k púšti. 2Keď Balám zdvihol oči a videl táboriť Izrael podľa jeho kmeňov, prišiel naň duch Boží 3a (Balám) predniesol svoj oslavný spev a hovoril:

"Výrok Baláma, Beorovho syna,
hovorí muž s prenikavým zrakom;

4

takto hovorí ten, čo načúva slová Božie,
ten, čo hľadí na tvár Všemohúceho,
zajatý vytržením, no s otvorenými očami:

5

Jak krásne sú, Jakub, stany tvoje,
tvoje príbytky, Izrael!

6

Ako potočné údolia, čo sa v diali tiahnu,
ako záhrady pozdĺž potoka,
sťa duby, čo zasadil Pán,
sťa cédre pri vodách.

7

Voda sa rinie z jeho vedier
a jeho semeno je v hojnej vlahe.
Jeho kráľ bude vyvýšený nad Agaga
a vezme mu kráľovstvo.

8

Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta,
je preň ako rohy zubrie.
Pohltí národy, nepriateľov svojich,
poláme im kosti, šípmi svojimi ich zničí.

9

Stočil sa, leží sťa lev,
ako levica - ktože ho vyruší?

Ten, kto ťa požehná, nech je požehnávaný,
kto ťa prekľaje, nech bude prekliaty!"

10Balak sa rozhneval na Baláma, spľasol rukami a povedal Balámovi: "Zavolal som ťa, aby si preklial mojich nepriateľov, a ty si ich už tri razy požehnal. 11Už sa aj ber domov! Chcel som ťa bohato odmeniť, ale Pán ťa pripravil o odmenu!" 12Balám však odvetil Balakovi: "A nehovoril som už tvojim poslom, ktorých si ku mne poslal: 13»Aj keby mi dal Balak toľko striebra a zlata, koľko sa zmestí do jeho domu, nebudem môcť robiť proti Pánovmu rozkazu a vykonať niečo sám od seba, či dobré alebo zlé; smiem zvestovať iba to, čo mi zvestuje Pán!«? 14A pretože už odchádzam k svojmu ľudu, poď, oznámim ti, čo tento ľud urobí tvojmu ľudu v budúcich dňoch."

Štvrté Balámovo požehnanie. - 15I predniesol svoj oslavný spev a vravel:

"Výrok Baláma, Beorovho syna,
výrok muža s prenikavým zrakom.

16

Je to výrok toho, čo načúva slová Božie,
toho, čo hľadí na tvár Všemohúceho,
zajatý vytržením, no s otvorenými očami:

17

Jeho vidím, ale nie už teraz,
hľadím na neho, no nie z poblízka.
Hviezda vychádza z Jakuba,
žezlo sa zdvíha z Izraela.
On rozbije spánky moabské
a temeno všetkým synom Seta.

18

Edom bude jeho vlastníctvom
a Seir, jeho nepriateľ, jeho majetkom.
Izrael sa však bude vzmáhať v moci,

19

z Jakuba povstane panovník
a zničí, čo zostalo z mesta."

20Keď uzrel Amalekitov, predniesol svoj slávnostný spev, hovoriac:

"Prvým bol Amalek medzi národmi,
no jeho koniec - je záhuba!"

21Potom, keď uvidel Kenejcov, predniesol svoj slávnostný spev a povedal:

"Pevné je tvoje sídlo.
Hniezdo si si postavil na skale.

22

A predsa si, Kain, odsúdený na skazu,
keď ťa Asýr odvlečie do zajatia!"

23A ešte predniesol slávnostný spev a vravel:

"Beda, kto to prežije, keď to Boh urobí,

24

lode prídu od Kitimu,
pokoria Asýra, pokoria Hebera,
ale aj on nakoniec zahynie!"

25Potom sa Balám pobral a vrátil sa do svojej vlasti. A Balak šiel tiež svojou cestou.