"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Mesiášova kráľovská moc

1

Od Šalamúna.
Bože, zver svoju právomoc kráľovi,
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,

2

aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom
a podľa práva nad tvojimi chudobnými.

3

Vrchy nech ľudu prinesú pokoj
a pahorky spravodlivosť.

4

Prisúdi právo ľuďom úbohým,
poskytne pomoc deťom bedára
a krivditeľa pokorí.

5

Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať
z pokolenia na pokolenie.

6

Ako dážď spadne na trávu
a ako voda, čo zem zavlažuje.

7

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja,
kým mesiac nezhasne.

8

A bude panovať od mora až k moru
a od Rieky až na kraj zeme.

9

Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú
a jeho nepriatelia budú lízať prach.

10

Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary,
oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.

11

Budú sa mu klaňať všetci králi,
slúžiť mu budú všetky národy.

12

On vyslobodí bedára, čo volá k nemu,
i chudobného, ktorému nik nepomáha.

13

Zmiluje sa nad chudobným a bedárom,
zachráni život úbožiakom.

14

A vyslobodí ich z útlaku a násilia,
lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.

15

Bude žiť a z Arábie zlato dostávať,
stále sa budú modliť za neho
a dobrorečiť mu každý deň.

16

Na zemi bude hojnosť obilia,
bude sa vlniť až po temená hôr.
Jeho ovocie bude ako Libanon
a mestá rozkvitnú ako poľná tráva.

17

Jeho meno nech je velebené naveky;
kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
V ňom budú požehnané všetky kmene zeme,
zvelebovať ho budú všetky národy.

18

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,
čo jediný koná zázraky.

19

Jeho vznešené meno nech je velebené naveky
a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen!