"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Ester na Mardochejov rozkaz predstúpi pred kráľa. (Patrí k 4,8). -

(Aj toto som našiel ako dodatok vo všeobecnom vydaní.)

1Rozkázal jej (bezpochyby to bol Mardochej), aby predstúpila pred kráľa a prosila za ľud a za svoju vlasť. 2(Povedal:) "Spomeň si na dni, keď si bola malá, ako som ťa svojou rukou kŕmil; lebo Aman, druhý muž po kráľovi, podal návrh proti nám, aby nás vyhubil. 3Preto vzývaj Pána a prihovor sa za nás u kráľa a zachráň nás od smrti!"

(Aj toto je podobne pridané:)

Ester predstúpi pred kráľa. (Patrí k 5,1). - 4Na tretí deň odložila všedný odev a obliekla si nádherné (rúcho). 5A keď sa už skvela vo svojom kráľovskom rúchu a vzývala Boha, ktorý všetko spravuje a chráni, vzala si dve služobnice. 6O jednu sa opierala akoby z rozmaru, 7kým druhá služobnica išla za svojou paňou a dvíhala jej rúcho, ktoré jej siahalo až po zem. 8Po tvári sa jej rozlievala ružová farba a svojimi milými, žiariacimi očami zakrývala smutného ducha, ktorý bol skľúčený od veľkého strachu. 9Podľa poriadku prešla všetkými dverami a zastala pred kráľom, ktorý práve sedel na tróne svojej kráľovskej (hodnosti), odetý kráľovským rúchom a skvel sa zlatom a drahokamami. Ale pohľad mal hrozivý. 10Keď zdvihol tvár, blčiacimi očami prezrádzal rozhnevanú myseľ. Kráľovná sa zrútila, jej farba sa zmenila na bledosť a svoju omdletú hlavu oprela o služobnicu. 11Tu zmenil Boh kráľovho ducha na prívetivosť, takže rýchlo a s obavou zoskočil z trónu, vzal ju do náručia, až prišla zasa k sebe a upokojoval ju láskavými slovami: 12"Čo sa ti stalo, Ester? Ja som tvoj brat, neboj sa! 13Neumrieš, lebo tento zákon neustanovili pre teba, ale pre všetkých ostatných. 14Pristúp teda bližšie a dotkni sa berly!" 15A keďže ani tak neprehovorila, vzal zlatú berlu a vložil jej ju na šiju. Potom ju pobozkal a spýtal sa jej: "Prečo mi neodpovedáš?" 16Vtedy mu povedala: "Videla som ťa, môj pane, ako Božieho anjela a zmiatlo sa mi srdce od strachu pred tvojou slávou. 17Lebo si hoden veľkého obdivu, môj pane, a tvoja tvár je plná pôvabu." 18A kým hovorila, opäť sa zrútila a zostala skoro bez života. 19Kráľa to rozrušovalo. No všetci jeho služobníci ju povzbudzovali.