"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Mesiáš - kráľ a víťaz

1

Prečo sa búria pohania?
Prečo národy snujú plány daromné?

2

Povstávajú pozemskí králi
a vladári sa spolčujú
proti Pánovi a proti jeho pomazanému:

3

"Rozbime ich okovy
a ich jarmo zhoďme zo seba!"

4

Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva;
Pán ich privedie na posmech.

5

Raz na nich rozhorčene zavolá
a svojím hnevom ich vydesí:

6

"Veď ja som ustanovil svojho kráľa
na svojom svätom vrchu Sione!"

7

Zvestujem Pánovo rozhodnutie:
Pán mi povedal: "Ty si môj syn.
Ja som ťa dnes splodil.

8

Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy
a do vlastníctva celú zem.

9

Budeš nad nimi panovať žezlom železným
a rozbiješ ich jak hrnce hlinené."

10

A teraz, králi, pochopte;
dajte si povedať, pozemskí vladári.

11

V bázni slúžte Pánovi
a s chvením sa mu klaňajte.

12

Podvoľte sa zákonu: žeby sa nerozhneval
a vy by ste zahynuli na ceste,
lebo sa rýchlo rozhorčí.
Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na neho.