"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Dávidova domácnosť, 14,1-7 = 2Sam 5,11-16

1Hiram, kráľ Týru, poslal k Dávidovi poslov; i cédrové drevo, murárov a tesárov, aby mu postavili dom. 2Dávid sa presvedčil, že ho Pán potvrdil za kráľa nad Izraelom a že kvôli svojmu ľudu, Izraelu, povyšuje jeho kráľovstvo.

3Dávid si vzal v Jeruzaleme ďalšie ženy a Dávidovi sa narodili ďalší synovia a dcéry. 4Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme: Samua, Sobab, Nátan, Šalamún, 5Jebahar, Elisua, Elifalet, 6Noga, Nafeg, Jafiáš, 7Elisama, Báljada a Elifalet.

Dávid porazí Filištíncov, 14,8-17 = 2Sam 5,17-25

8Keď sa Filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad celým Izraelom, tiahli všetci Filištínci nahor, aby sa Dávida zmocnili. Dávid sa o tom dozvedel a vyšiel proti nim. 9Filištínci prišli a roztiahli sa v údolí Refaim. 10Vtedy sa Dávid dopytoval Boha: "Mám ísť proti Filištíncom? Vydáš ich do mojej ruky?" A Pán mu odpovedal: "Choď, vydám ti ich do ruky." 11Prišli do Bál-Parašimu a Dávid ich tam porazil. A Dávid povedal: "Pán roztrhal mojich nepriateľov mojou rukou, ako trhá voda." Preto dali tomuto miestu meno Bál-Parašim. 12Tam nechali svoje modly, ktoré Dávid kázal spáliť.

13Filištínci sa ešte raz roztiahli v údolí. 14Dávid sa opäť dopytoval Boha a Boh mu povedal: "Nechoď za nimi, ale obíď ich a choď na nich od hrušiek. 15A keď začuješ vo vrcholcoch hrušiek šelest krokov, vtedy vyraz do boja, lebo vtedy tiahne pred tebou Boh, aby porazil tábor Filištíncov." 16Dávid urobil tak, ako mu rozkázal Boh, a porazil tábor Filištíncov od Gabaonu až po Gazer.

17Dávidov chýr sa rozniesol po všetkých krajinách a Pán naplnil strachom pred ním všetky národy.