"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Výzva proti Edomu

1

Videnie Abdiáša.
Toto hovorí Pán, Jahve, o Edome:
Zvesť som počul od Pána
a posol bol poslaný k národom:
"Vstaňte, pozdvihnime sa
proti nemu do boja!"