"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

D. Štvrtá kniha (90 - 106 [89 - 105])

Nech je nad nami dobrotivosť Pána

1

Modlitba Mojžiša, Božieho muža.
Pane, stal si sa nám útočišťom
z pokolenia na pokolenie.

2

Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet,
ty, Bože, si od vekov až naveky.

3

Človeka vraciaš do prachu
a hovoríš: "Vráťte sa, synovia človeka!"

4

Veď tisíc rokov je u teba
ako deň včerajší, čo sa pominul,
a ako jedna nočná stráž.

5

Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen;

6

sú ako bylina v rozpuku:
ráno kvitne a rastie,
večer vädne a usychá.

7

Hynieme vskutku pre tvoj hnev
a desí nás tvoje rozhorčenie.

8

Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak
a pred jas svojej tváre naše tajné chyby.

9

V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni
a naše roky plynú ako vzdych.

10

Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov
a ak sme pri sile, osemdesiat.
No zväčša sú len trápením a trýzňou,
ubiehajú rýchlo a my odlietame.

11

Kto pozná silu tvojho hnevu
a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie?

12

A tak nás nauč rátať naše dni,
aby sme našli múdrosť srdca.

13

Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať?
Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.

14

Hneď zrána nás naplň svojou milosťou
a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.

15

Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil,
za roky, keď sme okusovali nešťastie.

16

Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom
a ich deťom tvoja nádhera.

17

Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha;
upevňuj dielo našich rúk,
dielo našich rúk upevňuj!