"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Dobrý pastier

1

Dávidov žalm.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba:

2

pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám,

3

dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu.

4

I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.

5

Prestieraš mi stôl
pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu
a kalich mi napĺňaš až po okraj.

6

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní.