"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Modlitba ťažko chorého

1

Pieseň. Žalm Koreho synov. Zbormajstrovi.
Má sa spievať na nápev "Machalat".
Poučná pieseň od Emana Ezrachitu.

2

Pane, ty Boh mojej spásy,
dňom i nocou volám k tebe.

3

Kiež prenikne k tebe moja modlitba,
nakloň svoj sluch k mojej prosbe.

4

Moja duša je plná utrpenia
a môj život sa priblížil k ríši smrti.

5

Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu,
majú ma za človeka, ktorému niet pomoci.

6

Moje lôžko je medzi mŕtvymi,
som ako tí, čo padli a odpočívajú v hroboch,
na ktorých už nepamätáš,
lebo sa vymanili z tvojej náruče.

7

Hádžeš ma do hlbokej priepasti,
do temravy a tône smrti.

8

Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie,
svojimi prívalmi si ma zaplavil.

9

Odohnal si mi známych
a zošklivil si ma pred nimi.
Uväznený som a vyjsť nemôžem,

10

aj zrak mi slabne od zármutku.
K tebe, Pane, volám deň čo deň
a k tebe ruky vystieram.

11

Či mŕtvym budeš robiť zázraky?
A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť?

12

Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote
a na mieste zániku o tvojej vernosti?

13

Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch
a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti?

14

Ale ja, Pane, volám k tebe,
včasráno prichádza k tebe moja modlitba.

15

Prečo ma, Pane, odháňaš?
Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár?

16

Biedny som a umieram od svojej mladosti,
vyčerpaný znášam tvoje hrôzy.

17

Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil
a zlomili ma tvoje hrozby.

18

Deň čo deň ma obkľučujú ako záplava
a zvierajú ma zovšadiaľ.

19

Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa,
len tma je mi dôverníkom.