"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pretrhnutie zväzkov s hriechom. - 1Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom, 2aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam, ale Božej vôli. 3Dosť bolo času, čo ste predtým strávili podľa žiadostí pohanov: žili ste vo výstrednostiach, v náruživostiach, v opilstve, v obžerstve, v pijatikách a v hanebnom modlárstve. 4Čudujú sa, že sa už s nimi nevrháte do toho istého prúdu výstredností, a rúhajú sa. 5Avšak vydajú počet tomu, ktorý je pripravený súdiť živých i mŕtvych. 6Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli odsúdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v Duchu.

Príprava na posledné veci. - 7Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách. 8A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov. 9Buďte vospolne pohostinní, bez šomrania. 10Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. 11Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.

Cez utrpenie k radosti. - 12Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! 13Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. 14Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy, a Boží na vás spočíva. 15Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. 16Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom.

17Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu?!

18

"A ak sa spravodlivý ťažko zachráni,
kde sa podeje bezbožný a hriešnik?"

19Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech dobrými skutkami odporúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi.