"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pán prichádza do chrámu

1

Dávidov žalm.
Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa,
okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.

2

Veď on sám položil jeho základy na moriach
a upevnil ho na vodách.

3

Kto smie vystúpiť na vrch Pánov,
kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?

4

Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté,
čo nedvíha svoju dušu k márnosti
a neprisahá falošne.

5

Taký dostane požehnanie od Pána
a odmenu od Boha, svojho Spasiteľa.

6

To je pokolenie tých, čo ho hľadajú,
čo hľadajú tvár Boha Jakubovho.

7

Zdvihnite, brány, svoje hlavice
a vyvýšte sa, brány prastaré,
lebo má vstúpiť kráľ slávy.

8

Kto je ten kráľ slávy?
Pán silný a mocný,
Pán mocný v boji.

9

Zdvihnite, brány, svoje hlavice
a vyvýšte sa, brány prastaré,
lebo má vstúpiť kráľ slávy.

10

Kto je ten kráľ slávy?
Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.