"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

1A keď dokončil svoj rozhovor so Šaulom, Jonatánova duša sa privinula k Dávidovej duši a Jonatán ho miloval ako seba samého. 2V ten deň ho Šaul pojal sebou a nedovolil mu vrátiť sa do domu jeho otca. 3Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo ho miloval ako seba samého. 4I vyzliekol si Jonatán plášť, ktorý mal na sebe, a dal ho Dávidovi; aj svoj výstroj, aj svoj meč, aj svoju kušu, aj svoj opasok. 5A Dávid úspešne vykonal všetko, čo mu Šaul zveril, preto ho Šaul postavil nad bojovníkov. A bol obľúbený u ľudu aj u Šaulovho služobníctva.

Šaul sa obráti proti Dávidovi. - 6Ale keď vchádzali, keď sa Dávid vracal po porážke Filištínca, vychádzali ženy zo všetkých izraelských miest so spevom a tancom v ústrety kráľovi Šaulovi, s bubnami, plesaním a harfami. 7A natešené ženy nôtili a hovorili:

"Porazil Šaul svojich tisíc,
ale Dávid svojich desaťtisíc."

8Vtedy sa Šaul veľmi nahneval a nepáčila sa mu táto reč. Vravel: "Dávidovi dali desaťtisíc a mne dali takých tisíc. Už mu chýba len kráľovstvo." 9A od toho dňa Šaul na Dávida zazeral.

10Na druhý deň zlý duch od Boha tak napadol Šaula, že zúril v dome. Dávid hral rukou na citare ako každý deň. Šaul mal v ruke kopiju. 11Vtom Šaul vrhol kopiju a pomyslel si: "Priklincujem Dávida k múru." Ale Dávid sa mu dva razy uhol. 12A Šaul sa bál Dávida, lebo s ním bol Pán, od Šaula sa však vzdialil. 13Preto ho Šaul dal od seba preč a urobil ho plukovníkom; i vychádzal a prichádzal na čele ľudu. 14V každom svojom podnikaní mal Dávid úspech, lebo s ním bol Pán. 15Keď Šaul videl, že má veľké šťastie, bál sa ho. 16Ale celý Izrael a Júda miloval Dávida, lebo on vychádzal a prichádzal v ich čele.

Dávid a Šaulove dcéry. - 17Vtedy povedal Šaul Dávidovi: "Pozri, svoju najstaršiu dcéru Merobu ti dám za manželku. Len mi buď hrdinom a bojuj Pánove boje!" Šaul si povedal: "Nech na ňom nie je moja ruka, nech je na ňom ruka Filištíncov!" 18Dávid odpovedal Šaulovi: "Čo som ja a čo je môj život, rod môjho otca v Izraeli, že by som mal byť kráľovým zaťom?" 19Ale keď prišiel čas, že Dávid mal dostať Šaulovu dcéru Merobu, dostal ju za manželku Hadriel z Mecholy.

20Šaulova dcéra Michol sa zamilovala do Dávida. Oznámila to Šaulovi a bolo mu to po vôli. 21Šaul si vravel: "Dám mu ju, nech mu je na osídlo a nech je na ňom ruka Filištíncov!" A Dávidovi povedal Šaul druhý raz: "Teraz budeš mojím zaťom." 22A svojim sluhom Šaul prikázal: "Vravte Dávidovi dôverne toto: Hľa, kráľ má v tebe záľubu, aj jeho služobníci ťa majú radi. Teraz budeš kráľovým zaťom." 23Šaulovi sluhovia hovorili Dávidovi tieto veci do uší. Ale Dávid odpovedal: "Zdá sa vám to také ľahké stať sa kráľovým zaťom? Veď ja som človek chudobný a bezvýznamný!" 24A služobníci oznámili Šaulovi: "Toto hovoril Dávid." 25Šaul odpovedal: "Toto povedzte Dávidovi: Kráľ nežiada zásnubné, iba sto predkožiek Filištíncov, aby sa vykonala pomsta na kráľových nepriateľoch." Ale Šaul zamýšľal vrhnúť Dávida do ruky Filištíncov.

26Sluhovia oznámili tieto slová Dávidovi a Dávidovi bolo po vôli stať sa (takto) kráľovým zaťom. 27Ešte ani neubehli dni, keď sa Dávid zobral, išiel so svojím mužstvom a zabil dvesto Filištíncov. Ich predkožky Dávid doniesol a v plnom počte ich dal kráľovi, aby sa stal kráľovým zaťom. Nato mu Šaul dal svoju dcéru Michol za ženu.

28Šaul teda videl a presvedčil sa, že s Dávidom je Pán. A Šaulova dcéra Michol ho milovala. 29Preto sa Šaul aj naďalej Dávida bál. Tak sa stal Šaul Dávidovým ustavičným nepriateľom. 30Filištínske kniežatá opätovne vyrážali; ale vždy, keď vyrazili, konal Dávid úspešnejšie ako všetci Šaulovi sluhovia a jeho meno bolo veľmi slávne.