"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Vojna s Filištíncami. - 1Samuelovo slovo znelo celému Izraelu.

Izrael tiahol do boja proti Filištíncom a utáboril sa pri Aben-Ezre, Filištínci zas táborili v Afeku. 2Filištínci nastúpili proti Izraelu, rozpútal sa boj a Izrael podľahol Filištíncom, ktorí v bitke na poli zabili asi štyritisíc mužov.

3Ľud išiel do tábora a starší Izraela hovorili: "Prečo nás Pán dnes porazil pred Filištíncami? Donesme sem zo Šíla Pánovu archu zmluvy, nech tiahne uprostred nás a nech nás vyslobodí z ruky našich nepriateľov!" 4Ľud poslal do Šíla i doniesli odtiaľ archu zmluvy Pána zástupov, ktorý sídli nad cherubmi. Pri Božej arche zmluvy boli dvaja Héliho synovia, Ofni a Finés. 5Keď archa zmluvy došla do tábora, zajasal celý Izrael veľkým jasotom, až dunela zem. 6Keď Filištínci počuli jasavý krik, pýtali sa: "Čo znamená tento zvučný, veľký jasot v tábore Hebrejov?" I dozvedeli sa, že do tábora prišla archa zmluvy. 7Filištínci sa naľakali a vraveli: "Prišiel Boh do tábora!" A volali: "Beda nám! Veru včera a predvčerom to nebolo takto! 8Beda nám! Ktože nás vytrhne z ruky tohoto mocného Božstva, ktoré bilo Egypt rozličnými ranami na púšti? 9Vzchopte sa, vzmužte sa, Filištínci, aby ste nemuseli slúžiť Hebrejom, ako oni slúžili vám! Nuž buďte chlapi a bojujte!" 10Nato sa Filištínci dali do boja a Izraeliti podľahli; utekal každý do svojho stanu. Porážka bola veľmi veľká, z Izraelitov padlo tridsaťtisíc pešiakov. 11Archu zmluvy ukoristili a dvaja Héliho synovia, Ofni a Finés, zomreli.

Po porážke. - 12Akýsi Benjamínec utekal zo šíku a v ten deň došiel do Šíla. Odev mal roztrhnutý a na hlave mal zem. 13Keď došiel, Héli sedel na kresle a pozoroval cestu, lebo sa mu srdce triaslo o Božiu archu zmluvy! Muž teda došiel, podal správu v meste a celé mesto zakvílilo. 14Keď Héli počul hlasné volanie, spýtal sa: "Čo znamená ten hlasný krik?" Nato muž rýchlo prišiel a podal správu Hélimu. 15Héli bol deväťdesiatosemročný, oči mal stŕpnuté, nevidel. 16Ten muž povedal Hélimu: "Ja prichádzam z bojiska. Dnes som utiekol z bojiska." I spýtal sa ho: "Čo sa stalo, syn môj?" 17Posol odvetil: "Izrael ušiel pred Filištíncami, ľud utrpel veľkú porážku, zomreli aj obaja tvoji synovia Ofni a Finés a Božia archa padla za korisť." 18Len čo spomenul Božiu archu, (Héli) padol z kresla nazad k bráne, zlomil si väz a zomrel. Bol to starý a ťažký človek. Súdil Izrael štyridsať rokov.

19Jeho nevesta, Finésova manželka, bola ťarchavá, blízo pôrodu. Keď počula chýr o zajatí Božej archy a že jej zomrel svokor a manžel, klesla a porodila, lebo ju zachvátili bolesti. 20A keď zomierala, hovorili jej okolostojace: "Neboj sa, veď si porodila syna!" Ale neodpovedala, ani si toho nevšimla. 21Chlapca však nazvala Ichabod, hovoriac: "Odišla sláva od Izraela," pre zajatie Božej archy a pre svojho svokra a manžela. 22Hovorila: "Odišla sláva od Izraela, lebo ukoristili Božiu archu."