"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pyšný céder sa vyvalí. - 1V jedenástom roku, prvý deň tretieho mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 2"Syn človeka, povedz faraónovi, kráľovi Egypta, a jeho zástupu: »Komu sa podobáš svojou veľkosťou?«

3

Pozri, cédrom na Libanone je
krásnovetvým, korunu má tienistú,
vzrast má vysoký,
vrcholec mu čneje z húšťavy.

4

Od vôd vzrastá, výšku mu dala priepasť,
ktorá mu pôdu obkľúčila prúdmi
a svoje toky vyliala na všetky stromy poľa.

5

Preto vzrastom prevýšil
všetky stromy na poli,
vetvy sa mu rozrástli,
konáre sa roztiahli
od hojnej vody.

6

Na konároch, keď ich roztiahol,
hniezdili všetky vtáky neba,
pod jeho vetvami rodili
všetky poľné zvieratá,
v jeho tôni bývali
rôzne početné kmene.

7

Prekrásny bol svojou veľkosťou,
ratolesti keď si roztiahol,
veď mal korene
v hojnej vode.

8

Cédre v Božej záhrade
sa mu nevyrovnali,
cyprusy sa nepodobali jeho konárom,
platan nemal vetvy ako on,
nijaký strom v Božej záhrade
mu nebol krásou podobný.

9

Krásnym som ho urobil,
bohatým na konáre,
že mu závideli všetky stromy Edenu,
čo sú v Božej záhrade.

10Preto takto hovorí Pán, Jahve: Pretože je na vzrast vysoký, svojím vrcholcom sa vzpína až medzi oblaky a pre výšku sa mu vzdúva srdce: 11dal som ho do ruky mocnému národu, nech s ním nakladá; pre jeho zločin som ho odohnal. 12Vyťali ho cudzinci, najsilnejšie národy, a pohodili ho. Na vrchy a do všetkých dolín padali jeho konáre, dolámali sa mu vetvy do všetkých riečíšť zeme, z jeho tieňa odišli všetky národy, odvrhnú ho. 13Na jeho vývrate bývali všetky vtáky neba a na jeho vetvách boli všetky zvieratá poľa, 14aby sa nijaký strom pri vode nevyvyšoval pre svoj vzrast a aby sa svojím vrcholcom nevypínal medzi oblaky. Pre svoju výšku nech sa nespolieha na seba nič, čo pije vodu, pretože všetci budú vydaní na smrť, do podzemia, medzi ľudských synov, k tým, čo zostupujú do jamy.

15

Toto hovorí Pán, Jahve:
V deň, keď do podsvetia zostúpil,
smútok som nariadil,
more som do neho zahalil
a jeho toky som zahatil,
že množstvo vody tiecť prestalo.
Libanon som odial do čierna
a stromy na poli vyschli preň.

16Rachotom jeho pádu som podesil národy, keď som ich strčil do podsvetia k tým, čo zostupujú do jamy. A v podsvetí sa potešili všetky stromy Edenu, vyberané a najlepšie z Libanonu, všetky, čo pijú vodu. 17Lebo aj tie zostúpili s ním do podsvetia k tým, čo ich prebodol meč, aj jeho pomocníci, ktorí spočívali v jeho tôni medzi národmi. 18Tak, komuže si sa podobal vznešenosťou a veľkosťou medzi stromami Edenu? Zrútil si sa so stromami Edenu do podsvetia. Medzi neobrezancami ležíš s tými, čo ich prebodol meč.

To je faraón a celý jeho zástup," hovorí Pán, Jahve.