"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Boh - útočište a sila

1

Zbormajstrovi. Podľa "Panny". Pieseň Koreho synov.

2

Boh je naše útočište a sila
aj najistejšia pomoc v súžení.

3

Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem
a vrchy na dno morské padali.

4

Nech hučia vody mora a nech sa vzdúvajú
a vrchy nech sa trasú pod jeho náporom.

5

Riečne ramená obveseľujú Božie mesto,
posvätný stánok Najvyššieho.

6

Nezachveje sa, veď Boh je v jeho strede;
už od úsvitu mu Boh pomáha.

7

Národy sa búria, klátia sa kráľovstvá;
tu zaznie jeho hlas a zem sa roztápa.

8

S nami je Pán zástupov,
naším útočišťom je Boh Jakubov.

9

Poďte a pozrite na diela Pánove,
aké úžasné veci vykonal na zemi.
Zo všetkých končín zeme odstraňuje vojny,

10

láme luky a drúzga oštepy
a štíty v ohni spaľuje.

11

Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh,
vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.

12

S nami je Pán zástupov,
naším útočišťom je Boh Jakubov.