"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Nárek spravodlivého, dôverujúceho Bohu

1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Dokedy, Pane? Stále budeš na mňa zabúdať?
Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár?

3

Dokedy mi bude dušu trápiť nepokoj
a srdce dennodenne bôľ?
Dokedy sa nepriateľ bude vypínať nado mnou?

4

Zhliadni na mňa a vyslyš ma, Pane, Bože môj,
daj svetlo mojim očiam, aby som v smrti nezaspal,

5

aby nemohol povedať môj nepriateľ: "Premohol som ho;"
aby tí, čo ma sužujú, nezajasali, že som upadol.

6

Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo,
moje srdce sa teší z tvojej pomoci.
Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami.