"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Záver, 16,1-24

Zbierka pre veriacich v Jeruzaleme. - 1Čo sa týka zbierok pre svätých, urobte aj vy tak, ako som nariadil galatským cirkvám. 2Nech si každý z vás v prvý deň týždňa u seba odloží, čo môže, aby sa nerobili zbierky, keď prídem. 3Keď budem u vás, pošlem tých, ktorých uznáte za hodných, s listom do Jeruzalema zaniesť váš milodar; 4ak bude vhodné, aby som aj ja šiel, pôjdu so mnou.

Správy. - 5No prídem k vám, keď prejdem Macedónskom, lebo cez Macedónsko iba prejdem, 6ale u vás sa hádam zdržím alebo aj prezimujem, aby ste ma odprevadili, kde pôjdem. 7Nechcem vás teraz vidieť len tak idúcky; dúfam, že u vás nejaký čas ostanem, ak to dovolí Pán. 8V Efeze zostanem až do Turíc, 9lebo sa mi otvorili veľké a sľubné dvere; aj protivníkov je veľa. 10Ak príde Timotej, hľaďte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná Pánovo dielo tak, ako aj ja. 11Nech ním teda nik neopovrhuje. Vyprevaďte ho v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. 12Čo sa týka brata Apolla, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu ísť teraz; príde však, len čo mu to bude vhod.

Odporúčania. - 13Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční! 14Nech sa všetko medzi vami deje v láske. 15Len vás, bratia, prosím: Poznáte Stefanasov dom, že sú prvotinou Achájska a dali sa do služby svätým, 16aby ste sa aj vy podriaďovali takýmto a každému, kto spolupracuje a namáha sa. 17Teším sa prítomnosti Stefanasa, Fortunáta a Achaika, lebo oni doplnili to, čo ste vy nestačili urobiť, 18osviežili môjho i vášho ducha. Nuž vážte si takýchto.

Pozdravy a požehnanie. - 19Pozdravujú vás ázijské cirkvi. Veľmi vás pozdravujú v Pánovi Akvila a Priska s cirkvou v ich dome. 20Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom.

21Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. 22Kto nemá rád Pána, nech je prekliaty! Marana tha! 23Milosť Pána Ježiša nech je s vami. 24Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi.