"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Proti boháčom. - 1A vy, boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás! 2Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. 3Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. 4Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov. 5Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky. 6Odsúdili ste a zabili spravodlivého; a on vám neodporuje.

Záverečné napomenutia, 5,7-20

Buďte trpezliví, Pán je blízko. - 7Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. 8Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje. 9Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi. 10Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia; prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. 11Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo Pán je milosrdný a milostivý.

Neprisahajte. - 12Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše "áno" nech je "áno" a "nie" nech je "nie", aby ste neprepadli súdu.

O pomazaní chorých a o modlitbe. - 13Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy. 14Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. 15Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. 16Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. 17Eliáš bol krehký človek ako my, a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. 18A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod. 19Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, 20nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.