"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Ovocie múdrosti

1

Syn môj, ak prijmeš moje výroky
a moje prikázania schováš u seba,

2

ak budeš napínať ucho za múdrosťou
a nakloníš si srdce k umnosti,

3

keď budeš vzývať rozumnosť,
dovolávať sa svojím hlasom umnosti,

4

ak ju budeš hľadať ako strieborniak
a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi,

5

vtedy porozumieš bázni pred Pánom
a získaš Božie poznanie.

6

Bo múdrosť udeľuje Pán,
z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.

7

Ukladá pomoc pre statočných,
bude štítom tým, čo žijú neporušene,

8

lebo chráni cesty spravodlivosti
a stráži dráhu svojich ctiteľov.

9

(Až) vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je),
(čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník,

10

bo sa ti múdrosť nasťahuje do srdca
a tvoju dušu blažiť bude poznanie,

11

rozvaha bude bedliť nad tebou
(a) rozumnosť ťa bude strážiť

12

tak, že ťa od zlej cesty zachová,
od človeka, čo vraví mam a klam,

13

od (tých), čo zanechali priame chodníky
a vykračujú temravými cestami,

14

ktorí sa tešia, keď sa môžu podopúšťať zla,
rozplývajú sa radosťou z (tých) najmrzkejších výčinov,

15

(od ľudí), ktorých cesty sú kľukaté
a sú podlí (všade), kde len nohou vykročia.

16

Zachová ťa (tiež) od manželky blížneho,
od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami,

17

čo zanecháva druha svojej mladosti
a zabúda na zmluvu svojho Boha.

18

Jej dom sa vskutku zvažuje do smrti,
jej cesty (vedú) k nebohým.

19

Nevráti sa nik z tých, ktorí zalietajú k nej,
(nik z nich) viac nevkročí na chodník života.

20

Preto sa cestou dobrých uberaj
a zachovávaj spravodlivých chodníky!

21

Lebo (len ľudia) správni budú bývať v krajine
a zostanú v nej (iba) počestní.

22

Nečestní sa odstránia z krajiny
a zločinci sa vykorenia z nej.