"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Oslava Boha, Stvoriteľa

1

Žalm. Pieseň na Pánov deň.

2

Dobre je oslavovať Pána
a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;

3

za rána zvestovať tvoju dobrotu
a tvoju vernosť celú noc

4

na desaťstrunovej harfe a na lutne,
spevom a citarou.

5

Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou
a plesám nad dielami tvojich rúk.

6

Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane,
a aké hlboké tvoje myšlienky!

7

Nerozumný človek to nevie
a blázon to nechápe.

8

Hoci hriešnici rastú ako tráva
a kadejakí zločinci prekvitajú,
večná záhuba ich predsa neminie;

9

no ty, Pane, si najvyšší naveky.

10

Veď to, Pane, tvoji protivníci,
veď to tvoji protivníci zahynú
a rozprášení budú všetci zločinci.

11

Mne však dávaš silu, akú má byvol s rohami,
mažeš ma žírnym olejom.

12

Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov,
moje ucho počúva o osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne.

13

Spravodlivý sťa palma zakvitne
a vyrastie sťa céder z Libanonu.

14

Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom,
v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

15

Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie,
úrodní budú a plní sviežosti;

16

a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý
a neprávosti v ňom niet.