"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Snúbenica:

1

Na svojom lôžku po nociach
hľadala som toho,
ktorého moja duša miluje.
Hľadala som ho, ale nenašla.

2

Nuž vstanem, mesto pochodím;
po námestiach a uliciach
budem hľadať toho, ktorého z tej duše milujem.
Hľadala som ho, ale nenašla.

3

Stretli ma strážcovia,
čo boli v meste na obchôdzke.
"Nevideli ste toho,
ktorého z tej duše milujem?"

4

Sotva som trocha od nich poodišla,
našla som, koho moja duša miluje.
Chytila som ho
a nepustila viac,
kým som ho nepriviedla
do domu svojej matky
a do komôrky svojej rodičky.

5

Zaprisahám vás, dcéry jeruzalemské,
na srny a lane na poli:
Nezobúdzajte ani nerušte lásku,
kým sa jej samej nezachce!

Sprievod snúbenice stretáva sa so sprievodom snúbencovým

Chór ľudu:

6

Čože je to, čo stúpa zo stepi
sťa mrákavy dymu - v záplave vône myrhy a kadidla
a všakových práškov voňavých?

7

Hej, to je Šalamúnovo lôžko!
Šesťdesiat bohatierov vôkol neho,
hrdinov izraelských.

8

Všetci sú v zbroji,
skúsení v boji.
Každý má paloš pri boku
pre nočné postrachy.

9

Kráľ Šalamún si dal spraviť
trón z libanonských driev.

10

Stĺpiky jeho ukovať dal zo striebra.
Operadlo zo zlata,
sedadlo z purpuru,
vnútri bol vyložený ebenovým drevom.

11

Jeruzalemské dcéry, poďte sem,
podívajte sa, dcéry sionské,
na kráľa Šalamúna s korunou,
ktorou ho korunovala jeho matka
v deň jeho sobáša,
v deň, keď mu srdce napĺňala radosť.