"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Proti nespravodlivým sudcom

1

Zbormajstrovi. Na nápev "Nezahub".
Dávidov žalm. Miktam.

2

Vari vy, mocnári, naozaj hlásate spravodlivosť,
vari správne súdite ľudských synov?

3

Naopak, v srdci páchate neprávosti,
vaše ruky pripravujú násilie na zemi.

4

Hriešnici sú na scestí už od lona matky,
od materského života blúdia klamári.

5

Jed v nich podobá sa jedu hadiemu,
jedu hluchej vretenice, čo si uši zapcháva,

6

ktorá nepočúva hlas zaklínačov,
hlas skúseného čarodeja.

7

Bože, vylám im zuby v ústach,
rozdrv čeľusť levov, Pane.

8

Nech sa rozplynú sťa voda, čo steká,
nech vyschnú ako zdeptaná tráva.

9

Nech sa pominú ako slimák, čo sa v hlien rozteká,
ako nedonosený plod ženy, ktorý slnko neuzrie.

10

Prv ako vaše hrnce pocítia oheň z bodliaka,
zaživa ich strávi ako oheň hnevu.

11

Spravodlivý sa poteší, keď pomstu uvidí,
umyje si nohy v krvi hriešnika.

12

A ľudia povedia: "Naozaj je odmena pre spravodlivého,
naozaj je Boh, čo súdi na zemi."