Boh víťazí na súde

1

Žalm.
Spievajte Pánovi pieseň novú,
lebo vykonal veci zázračné.

Víťazstvo je dielom jeho pravice
a jeho svätého ramena.

2

Pán oznámil svoju spásu,
pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.

3

Rozpamätal sa na svoju dobrotu
a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu.
Uzreli všetky končiny zeme
spásu nášho Boha.

4

Na chválu Božiu jasaj, celá zem;
plesajte, radujte sa a hrajte.

5

Hrajte Pánovi na citare,
na citare a na harfe zunivej.

6

Za hlaholu trúb a poľníc
jasajte pred tvárou Kráľa a Pána.

7

Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa,
zemekruh a všetci, čo na ňom bývajú.

8

Tlieskajte, rieky, rukami,
jasajte s nimi, vrchy,

9

pred tvárou Pánovou, lebo prichádza súdiť zem.
Spravodlivo bude súdiť zemekruh
a podľa práva národy.