Blízko je naša spása

1

Zbormajstrovi. Žalm Koreho synov.

2

Pane, svojej krajine si preukázal milosť,
Jakuba si zbavil poroby.

3

Svojmu ľudu si odpustil vinu
a zakryl si všetky jeho hriechy.

4

Všetok hnev si v sebe potlačil
a zmiernil svoje rozhorčenie.

5

Obnov nás, Bože, naša spása,
a odvráť od nás svoj hnev.

6

Vari sa chceš hnevať na nás naveky
a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať?

7

Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás,
aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať?

8

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo
a daj nám svoju spásu.

9

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh;
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým
a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne.

10

Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja,
a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.

11

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom,
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

12

Vernosť vyrastie zo zeme,
spravodlivosť zhliadne z neba.

13

Veď Pán dá požehnanie
a svoje plody vydá naša zem.

14

Pred ním bude kráčať spravodlivosť
a po stopách jeho krokov spása.