Modlitba za ochranu pred nepriateľom

1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Počuj, Bože, môj hlasitý nárek;
ochraňuj mi život pred strašným nepriateľom.

3

Bráň ma pred zberbou ničomníkov,
pred tlupou zločincov.

4

Jazyk si brúsia ako meč,
ako šípy hádžu jedovaté slová,

5

aby nevinného zasiahli z úkrytu.
Znezrady a smelo doňho strieľajú,

6

utvrdzujú sa v zločinnom zámere.
Radia sa, ako zastrieť osídla,
a vravia si: "Ktože ich zbadá?"

7

Vymýšľajú neprávosť a čo vymyslia, aj dovŕšia.
Hlbočina je človek a jeho srdce priepasť.

8

Lež Boh ich zasiahol svojimi šípmi;
zrazu ich pokryli rany,

9

vlastný jazyk sa im stal nešťastím.
Všetci, čo ich vidia, kývajú hlavou,

10

strach zachváti každého človeka;
i budú hlásať Božie skutky
a chápať jeho diela.

11

Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho
a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.