Túžba duše za Bohom

1

Dávidov žalm. Keď sa zdržiaval v Júdskej púšti.

2

Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša,
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody,

3

tak ťa túžim uzrieť vo svätyni
a vidieť tvoju moc a slávu.

4

Veď tvoja milosť je lepšia než život;
moje pery budú ťa oslavovať.

5

Celý život ťa chcem velebiť
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.

6

Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.

7

Na svojom lôžku myslím na teba,
o tebe rozjímam hneď za rána.

8

Lebo ty si mi pomáhal
a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.

9

Moja duša sa vinie k tebe,
ujímaš sa ma svojou pravicou.

10

Tí však, čo chcú môj život zahubiť,
zostúpia do hlbín zeme;

11

vydaní budú meču napospas,
stanú sa korisťou šakalov.

12

Kráľ sa však bude tešiť v Bohu;
chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho,
lebo budú umlčané ústa klamárov.