Modlitba o pomoc pred pyšným nepriateľom

1

Zbormajstrovi. Na nápev "Nezahub".
Dávidov žalm. Miktam. Keď Šaul vyslal mužov,
aby strážili dom a zavraždili Dávida.

2

Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov,
chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne.

3

Vytrhni ma z rúk zločincov
a zachráň pred krvilačníkmi.

4

Pozri, úklady robia na môj život
a surovo sa vrhajú na mňa.

5

Pane, neťaží ma ani priestupok, ani hriech;
nedopustil som sa neprávosti, a predsa sa zbiehajú a na mňa chystajú.

Hor’ sa, poď mi v ústrety a pozri.

6

Ty, Pane, Bože mocností, Boh Izraela,
precitni a potrestaj všetkých pohanov,
nemaj zľutovanie nad tými, čo vierolomne konajú.

7

Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy
a pobehujú okolo mesta.

8

Hľa, čo chrlia ich ústa,
meč majú na perách: "Ktože to počuje?"

9

Ty sa im však smeješ, Pane;
vysmievaš sa všetkým pohanom.

10

Záštita moja, čakám na teba;
lebo ty, Bože, si moja ochrana.

11

So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza.
Boh dá, že svojimi nepriateľmi budem môcť pohrdnúť.

12

Nepobi ich, aby môj ľud nezabudol;
rozožeň ich svojou mocou
a zraz ich k zemi, Pane, môj ochranca.

13

Pre hriech ich úst, pre reč ich perí
nech sa chytia do svojej pýchy;
pre kliatbu a lož, ktorú vyriekli.

14

Skoncuj s nimi v rozhorčení,
skoncuj a nebude ich;
a spoznajú, že Boh panuje v Jakubovi a až po kraj zeme.

15

Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy
a pobehujú okolo mesta.

16

Túlajú sa za pokrmom
a ak sa nenasýtia, skuvíňajú.

17

Ja však budem oslavovať tvoju moc
a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána,
lebo ty si sa mi stal oporou
a útočišťom v deň môjho súženia.

18

Tebe, záštita moja, chcem spievať,
lebo ty, Bože, si môj ochranca,
môj Boh, moje milosrdenstvo.