Dôvera v Božie slovo

1

Zbormajstrovi. Podľa nápevu "Holubica vzdialených cherubov".
Dávidov žalm. Miktam. Keď ho Filištínci chytili v Gath.

2

Zmiluj sa nado mnou, Bože, lebo ma prenasleduje človek,
každodenne ma napáda a utláča.

3

Moji nepriatelia ma prenasledujú deň čo deň
a veľa je tých, čo bojujú proti mne, Najvyšší.

4

Kedykoľvek ma popadne strach,
spolieham sa na teba.

5

Na Boha, ktorého slovo velebím,
na Boha sa ja spolieham
a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?

6

Dennodenne mi spôsobujú škodu,
myslia len na to, ako mi zle urobiť.

7

Podnecujú spory, stroja úklady,
idú mi v pätách a sliedia.

Ako mne číhali na život,

8

tak im odplať neprávosť,
Bože, v hneve zraz pohanov až k zemi.

9

Ty vieš, koľko ráz som musel utekať:
pozbieraj moje slzy do svojich nádob;
či nie sú zapísané v tvojich účtoch?

10

Vtedy moji nepriatelia ustúpia,
ešte v ten deň, keď budem volať:
áno, viem, že ty si môj Boh.

11

Na Boha, ktorého slovo velebím,
na Pána, ktorého slovo velebím,

12

na Boha sa ja spolieham
a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?

13

Bože, ešte mám splniť sľuby, čo som tebe urobil;
obety chvály ti prinesiem,

14

lebo ty si mi život zachránil pred smrťou
a nohy pred pádom,
aby som kráčal pred Bohom vo svetle žijúcich.