Na brehu babylonských riek

1

Na brehu babylonských riek,
tam sme sedávali a plakali,
keď sme si spomínali na Sion.

2

Na vŕby tejto krajiny
vešali sme svoje citary.

3

Lebo tí, čo nás zajali,
žiadali od nás spevy
a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť:
"Zaspievajte nám nejaké piesne sionské!"

4

Akože môžeme spievať pieseň Pánovu
v cudzej krajine?

5

Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba,
nech mi odumrie pravica.

6

Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie,
keby som nepamätal na teba,
keby som Jeruzalem nepovýšil
za vrchol svojej radosti.

7

Nezabudni, Pane, synom Edomu
deň Jeruzalema,
keď volali: "Zbúrajte ho, zbúrajte
až po samy základy."

8

Babylonská dcéra, ty ničiteľka,
blahoslavený, kto ti odplatí zlo,
čo si nám spôsobila;

9

blahoslavený, kto chytí tvoje deti a hodí o skalu.