1

Slová Agura, Jakeho syna z Massy.
(Takto zneje) výrok (tohto) muža:

Vyznanie

Ja trápil som sa, Bože, do vysilenia,
do vysilenia som sa trápil, Bože, a som na konci.

2

Veď menej viem než (ktorýkoľvek) muž
a nemám rozum ako iní ľudia,

3

nenaučil som sa múdrosti
a nenadobudol som vedomosti o Najsvätejšom.

4

Kto vstúpil do neba a (zasa) zostúpil?
Kto do svojho priehrštia vietor zozbieral?
Kto zviazal vody do odevu?
Ktože dal povstať všetkým zemským končinám?
Ako sa menuje a ako sa volá jeho syn? Ak to vieš.

5

Každá Božia reč je rýdza,
je štítom tým, čo dúfajú v neho.

6

Nepridávaj nič k jeho výrokom,
aby ťa nestrestal a nedokázalo sa, že si luhárom.

Prosba

7

Dve veci prosím od teba,
neodopri mi (ich), pokým nezomriem:

8

Nepravdivosť a lživú reč
(ráč) vzdialiť odo mňa!
Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo,
udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie,

9

aby som sa nenasýtil (var’) a nezaprel ťa
a nepovedal: "Kto je Pán?",
alebo neschudobnel (vari), a (tak) nekradol
a nepotupil meno svojho Boha.

Príslovia a výpovede

10

Nehanob sluhu pred jeho pánom,
veď by ťa klial, a ty by si sa previnil.

11

Je pokolenie, ktoré kľaje svojho otca
a svojej matke nedobrorečí.

12

Je pokolenie, ktoré je čisté podľa svojho názoru,
hoci sa z neho nezmyl jeho hnus.

13

Je pokolenie, ktoré sa (na všetko) díva zvysoka
a ktoré zdvíha brvy vozvysok.

14

Je pokolenie so zubmi (ako) paloše
a s črenovými zubmi (sťaby) kosáky,
by zosekalo biednych zo sveta
a núdznych z povrchu zemského.

15

Pijavica má dvoje dcér
(a ony hovoria): "Daj! Daj!"
Tri (veci) sú, čo nedajú sa nasýtiť,
a štyri, (ktoré nikdy) nepovedia: "Dosť!"

16

Podsvetie a lono ženy bezdetnej,
zem, čo sa (nikdy) nenapije vody nadostač,
a oheň, ktorý (nikdy) nehovorí: "Dosť!"

17

Oko, ktoré robí (z) otca posmešky,
alebo zhŕda poslušnosťou voči materi,
vyďobú na potoku havrany
a zožerú ho supie mláďatá.

18

Tri (veci) sú mi podivné
a štyri nepochopiteľné (vonkoncom):

19

Púť orla na nebeskej (oblohe),
púť hada na skale,
púť lode morskou šíravou
a (napokon) púť muža k mladici.

20

Taká je aj cesta cudzoložnej ženy:
Naje sa, a (potom) si poutiera ústa
a povie: "Neurobila som nič zlé."

21

Pre troje (vecí) chvie sa zem
a štvoro nemôže zniesť (nijako):

22

Pre raba, keď sa stane vladárom,
pre chmuľa, keď má chleba dosýta,

23

pre neľúbenú (ženu), keď sa vydáva,
a pre slúžku, čo zapudzuje svoju gazdinú.

24

(Je) štvoro drobných (tvorov) na zemi,
a (pritom) sú múdre náramne:

25

Mravce sú malý národ,
a predsa sa v lete zásobujú potravou.

26

Hvizdáky nie sú dáke mocné pokolenie,
a (jednako) si zakladajú svoje sídla na skale.

27

Kobylky kráľa nemajú,
a (predsa) všetky tiahnu rojom usporiadaným.

28

Jašteričku chytíš rukami,
a (jednako) býva v kráľovských palácoch.

29

Traja sú, čo si rázne kráčajú,
a štyria, ktorí chodia strmým (kročajom):

30

Lev, (ktorý je) najmocnejší medzi zvermi
a nezvrtne sa spiatky pred nikým,

31

kôň, osedlaný (do boja), a cap;
a kráľ, (keď ide) v čele svojho vojenského zástupu.

32

Či si už býval pochabý a vynášal si sa,
alebo si rozvažoval: Ruku na ústa!

33

Veď úderom na mlieko vzniká maslo,
úderom na nos vyrinie sa krv
a úderom na hnev skrsá spor.