1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Samsonove vohľady. - 1Raz Samson zostúpil do Tamnaty a v Tamnate sa zahľadel do jednej z filištínskych dcér. 2Keď sa vrátil, rozpovedal to svojmu otcovi a svojej matke. Hovoril: "V Tamnate som sa zahľadel do jednej z filištínskych dcér. Vezmite mi ju za manželku!" 3Ale jeho otec a matka mu namietali: "Niet už medzi dcérami tvojich bratov a v celom mojom ľude ani jednej ženy, keď si chceš vziať ženu z tých neobrezancov, Filištíncov?" Samson však povedal svojmu otcovi: "Túto mi vezmi! Lebo ona sa mi páči."

4Jeho otec a matka nevedeli, že sa tak stalo od Pána. On vyhľadával totiž zádrapku proti Filištíncom. Toho času panovali Filištínci nad Izraelom.

Zápas s levom. - 5Raz Samson zostupoval so svojím otcom a so svojou matkou do Tamnaty. Tak došli až k tamnatským viniciam. Zrazu zareval oproti nemu mladý lev. 6Tu zostúpil na neho Pánov duch a leva roztrhol, ako sa rozdvojuje kozľa, hoci nemal nič v ruke. Ale svojmu otcovi a svojej matke sa nepochválil, čo urobil. 7Potom sa pobral ďalej a zhováral sa so ženou. Páčila sa Samsonovi.

Samsonova svadba. - 8Keď o nejaký čas zase tade išiel, aby si ju vzal, odbočil, aby sa podíval na mŕtvolu leva. A hľa, v tele leva bol roj včiel a med. 9Nabral si ho do rúk a na ďalšej ceste pojedal. Keď prišiel k svojmu otcovi a svojej matke, dal im z toho a jedli. Ale nepovedal im, že med vybral z levieho tela. 10Potom zostúpil k žene. A Samson tam vystrojil hostinu, lebo tak to robievali mladoženísi. 11Keď ho videli, dali mu tridsať družbov, ktorí boli pri ňom.

Hádanka. - 12Samson im povedal: "Dám vám hádanku. Ak ju za sedem dní hostiny uhádnete a správne rozlúštite, dám vám tridsať spodných šiat a tridsať sviatočných oblekov. 13Ale ak mi ju nebudete môcť rozlúštiť, tak dáte vy mne tridsať spodných šiat a tridsať sviatočných oblekov." Keď na neho naliehali: "Daj nám hádanku! Chceme ju počuť!" 14- povedal im:

"Z požierajúceho vyšiel pokrm
a zo silného vyšla sladkosť."

Po tri dni nemohli rozlúštiť tú hádanku.

15Na štvrtý deň povedali Samsonovej žene: "Nahováraj svojho muža, aby nám prezradil hádanku! Ináč spálime teba i dom tvojho otca. To ste nás sem pozvali, aby ste nás ožobráčili?" 16A Samsonova žena plakala pred ním a dohovárala mu: "Zanevrel si na mňa a iste ma nemiluješ! Hádanku si dal mojim krajanom a mne si ju neprezradil!" Odpovedal jej: "Ani svojmu otcovi a svojej matke som to nepovedal a tebe by som to mal prezradiť?" 17Sedem dní, čo bola u nich hostina, vyplakávala pred ním. Konečne na siedmy deň jej to vyzradil, lebo na neho naliehala. Ona zas prezradila rozlúštenie hádanky svojim krajanom. 18A na siedmy deň pred západom slnka mu povedali mužovia mesta:

"Čo je sladšie nad med
a čo je silnejšie nad leva?"

On im odpovedal:

"Keby ste neboli orali na mojej jalovici,
neboli by ste rozlúštili moju hádanku."

Samsonov hnev. - 19Tu zostúpil na neho Pánov duch, zašiel do Askalona, pobil tam tridsať mužov, pobral im odevy a dal ich sviatočné obleky tým, ktorí rozlúštili hádanku. Náramne bol rozhnevaný a odišiel do domu svojho otca.

20Samsonovu ženu však dali jednému z družbov, ktorí boli v jeho spoločnosti.