Prečo počúvam a čítam Sväté písmo


Martin Maťaš - denne ďakujem za to, čo mám

Bohu denne ďakujem za to, čo mám. Za všetko dobré, čo ma potešilo, ale aj za boľačky, z ktorých mám príležitosť sa poučiť. A zakaždým HO prosím, aby na mňa dohliadal a usmernil ma, aby som kráčal tam, kde ma chce mať, a aby bol prítomný v každom mojom rozhodnutí.

Enzo Passerini - jediným istým a večným referenčným bodom

Sväté Písmo je priamym Božím slovom, jediným istým a večným referenčným bodom. Nech nás vždy sprevádza a nech Duchom Svätým inšpirované texty vedú naše kroky.

Lubica Jean Jean - GPS, bez ktorého si už neviem predstaviť kráčať

Môj Duchovný človek rastie a je premieňaný skrze túto prevzácnu duchovnú potravu, akou je Božie Slovo. Objavila som v ňom GPS, bez ktorého si už neviem predstaviť kráčať svetom. Otvorím písmo a vidím sa v ňom ako v zrkadle, svoje milné predstavy, svoje nesprávne postoje, ale zároveň prevzácny manuál ako vstúpiť na cestu pravdy, života a milosti.

Andrea Paulínyová - Písmo mi dáva silu, nádej, smer.

Písmo si čítam preto, lebo mi dáva silu, nádej, smer. Je mi naozaj posilou vo chvíľach úzkosti, ale aj v bežné dni sa snažím siahnuť po Božom Slove, aby usmernilo moje myšlienky, koncentrovalo ich na Boha a neustálu modlitbu o ktoru by som sa viac chcela usilovať.