Prečo počúvam a čítam Sväté písmo


Prof. Peter Paul Šiška - Sväté Písmo je ako dážď

Slová Písma padajú ráno ako rosa, ktorá osvieži pred začiatkom nového dňa. Cez deň Sväté Písmo je ako dážď, ktorý zvlaží moju prácu aby priniesla hojnú úrodu, zároveň je aj mečom ktorý ma bráni pred útokmi nepriateľov. Konečne, večer, je Sväté Písmo zeleným pasienkom popri čerstvej vode kde môžem nájsť pokoj pre svoj odpočinok.

Marianna Lucová - spoznávam kto je Boh

Skrze Písmo spoznávam, kto je Boh a kto v skutočnosti som ja (v Ňom) ... a od tejto pravdy sa odvíja spôsob môjho života.

Silvia Pažoureková - pomáha mi spoznávať Jeho nekonečnú lásku k nám

Čítanie Písma mi pomáha spoznávať Boha a Jeho nekonečnú lásku k nám. Dáva môjmu životu nádej, radosť a pravú hodnotu.

Prof. Ján Košturiak - človek je stvorený, aby chválil Boha

Čím je človek starší, tým viac začína chápať Sv. Ignáca z Loyoly, ktorý povedal: človek je stvorený, aby chválil Boha, nášho Pána, vzdával mu úctu a slúžil mu, a takto spasil svoju dušu. Nepoznám inú knihu, ktorej čítanie by nás viac približovalo ku správnej ceste k Bohu a spaseniu našej duše.

Marek Nikolov - zamilovaný list živého Boha

Sväté Písmo je pre mňa zamilovaný list živého Boha adresovaný človeku a ľudstvu. Túžim, aby Božie slovo úplne preniklo moje srdce, myseľ, vôľu a intelekt. Sväté Písmo je pre mňa úžasným prostriedkom, ako sa blížiť k úplnému zjednoteniu s Pánom.