Prečo počúvam a čítam Sväté písmo


Sv. Hieronym - Kto nepozná Písmo, nepozná Krista

Kto nepozná Písmo, nepozná Krista

Alena Jurčacková - čítanie Biblie je pre mňa rande s Pánom

Čítanie Biblie je pre mňa rande s Pánom. Denne ma uisťuje, že, tak ako stál celé stáročia pri svojom ľude, stojí tak stále aj dnes pri mne...až naveky. S pevným ramenom, so svojou láskou a nehou, vernosťou. Ja sa Mu snažím odpovedať svojou troškou v dobrom aj v zlom. Je nám spolu veľmi fajn.

Tomáš Pružinec - Boh ma svojim slovom očisťuje a buduje

Keď čítam Božie slovo, prežívam dve veci: buď ku mne Boh hovorí alebo mlčí. Aj jeho hlas aj jeho mlčanie majú rovnaký účinok: Boh nás v ponáraní sa do jeho slova očisťuje a v očisťovaní nás posväcuje. Viem to, lebo som to skúsil. Keď som špinavý, Boh ma svojím slovom očisťuje a buduje. Keď som na rázcestí, on mi svojím slovom ukazuje cestu a dáva hlbokú nádej. Dotkni sa Boha v jeho slove, dešifruj ho a on Ťa prikryje svojou prítomnosťou.

Monika Motýľová - dáva mi návod a odpovede

S Bibliou žijem od malička a čím som staršia tak sa snažím každý deň si k nej sadnúť. A dôvod? Lebo mi dáva návod a odpovede na mnohé otázky, ktoré riešim. I keď obsahuje časti, ktoré sú pre mňa ťažké a nezrozumiteľné na druhej strane má verše ktoré sú tak múdre, jednoduché a jasné - a tie mám najradšej :-D

Martin Petruš - nepoznám lepší manuál pre život.

Nepoznám lepší manuál pre život. Škoda ho nečítať....