Prečo počúvam a čítam Sväté písmo


Vladimír Kavický - cvičenie v pokore

Dobrých dôvodov prečo čítať denne Sväté Písmo je veľmi veľa, ale každý si musí nájsť ten svoj osobný. Pre mňa je to stále viac a viac cvičenie v pokore, v ukľudnení duše a otvorení sa Božím pravidlám a zákonom, ktoré sú vyjadrením Božej lásky k nám.

Mariana Holečková - hľadám v nej inšpiráciu

Bibliu nečítam ako ktorúkoľvek inú knihu, ale hľadám v nej inšpiráciu a odpovede na svoje otázky, no predovšetkým sa cez ňu približujem k Bohu.

Ján Pavol II - Zvlášť je potrebné, aby sa počúvanie Božieho slova stalo živým...

Zvlášť je potrebné, aby sa počúvanie Božieho slova stalo živým...ktoré kladie otázky a stvárňuje život. (06.Januára 2001 - apoštolský list Novo millenio ineunte)

Matka Tereza - Poznaj Slovo, miluj Slovo, ži Slovo, hlásaj Slovo

Poznaj Slovo, miluj Slovo, ži Slovo, hlásaj Slovo

Andrej Jackuliak - prinavracia slovám zmysel a životu pravú hodnotu

Moje dni už nie sú len bezvýznamnou hrou s Božím slovom sú novou nevyslovenou básňou. Namiesto pretvárky v slove stretávam slobodu ono prinavracia slovám zmysel a životu pravú hodnotu. V rukách mi zrazu ostávajú len srdcové esá vo vánku slov vnímam vôňu farebného jesenného lesa. Medzi stránkami po úzkom chodníku zbieram modré trnky pri čistinke sa na okamih stretávam s pohľadom plachej srnky.