1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

II. O pôste, hl. 7 - 8

1Vo štvrtom roku kráľa Dária prehovoril Pán k Zachariášovi, štvrtý deň deviateho mesiaca, kisleva. 2Vtedy poslal Betel Sarasara, Regemelecha a jeho mužov udobriť Pánovu tvár 3a spýtať sa kňazov, ktorí sú v dome Pána zástupov, a prorokov: "Mám plakať a postiť sa v piatom mesiaci, ako som to robil už toľko rokov?"

4Vtedy prehovoril ku mne Pán zástupov: 5"Povedz všetkému ľudu krajiny i kňazom: Keď sa postíte a nariekate v piatom a siedmom mesiaci - a je to už sedemdesiat rokov! -, či sa to mne postíte? 6A keď jete a pijete, či ste to nie vy, ktorí jete, a vy, ktorí pijete? 7Či sú to nie príkazy, ktoré Pán vyhlásil prostredníctvom predošlých prorokov, keď bol Jeruzalem obývaný a bezpečný a jeho mestá dookola i Juh, i Rovina boli obývané?"

8Potom Pán prehovoril k Zachariášovi takto: 9"Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! 10Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo! 11Ale odopreli pozornosť, ukázali odbojné plece a zaťažili si uši, aby nepočuli. 12Zo srdca si urobili diamant, aby nepočuli zákon a slová, ktoré svojím duchom poslal Pán zástupov prostredníctvom predošlých prorokov… Preto prišiel veľký hnev od Pána zástupov. 13Ako volal a nepočuli, tak budú volať a nebudem počuť, hovorí Pán zástupov. 14A rozprášim ich medzi rozličné národy, ktoré nepoznali, a krajina po nich spustne, že nik nebude chodiť sem-tam. Takto urobili rozkošnú zem pustatinou."