1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Zvitok. - 1A znovu som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, letel zvitok. 2I spýtal sa ma: "Čo vidíš?" Odpovedal som: "Vidím letieť zvitok; jeho dĺžka je dvadsať lakťov, šírka desať lakťov." 3A riekol mi: "Toto je kliatba, ktorá vychádza na celú zem. Lebo každý zlodej, ako je to na ňom na jednej strane, bude odstránený; a každý, kto prisahá, ako je to na ňom na druhej strane, bude odstránený. 4Vyvediem ju - hovorí Pán zástupov -, pôjde do domu zlodeja a do domu toho, čo krivo prisahá v mojom mene, usadí sa v jeho dome a zničí ho, i jeho trámy a jeho kamene."

Efa. - 5Tu predstúpil anjel, ktorý vo mne hovoril, a riekol mi: "Zdvihni oči a pozri, čo je to, čo vystupuje!" 6I spýtal som sa: "Čo je to?" Odpovedal: "To je efa, ktorá vystupuje;" a dodal: "Toto je ich výzor v celej krajine." 7Vtom, hľa, zdvihla sa olovená pokrývka a prostred efy sedela akási žena. 8I povedal: "Toto je bezbožnosť." Sotil ju doprostred efy a na jej otvor položil olovenú pokrývku. 9Potom som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, predstupovali dve ženy, krídla im nadúval vietor - mali totiž krídla podobné krídlam bociana - a zdvihli efu medzi zem a nebo. 10I spýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: "Kde tieto nesú efu?" 11Odpovedal mi: "Chcú jej postaviť dom v krajine Senaár. Keď ho dostavajú, položia ju tam na jej podstavec."