1
2
3
4
5
6
7
8
9

Amosove videnia, hl. 7 - 9

1. Kobylky

1

Toto mi zjavil Pán, Jahve:
on stvoril kobylky,
keď začala rásť mládza!
Hľa, bola to tráva po kráľovskej kosbe!

2

A keď už vyžrali zeleň krajiny,
povedal som: "Pane, Bože, prestaň, prosím!
Akože obstojí Jakub, veď je maličký?"

3

Pán to oľutoval.
"Nestane sa!", povedal Pán.

2. Oheň

4

Toto mi zjavil Pán, Jahve:
hľa, Pán, Jahve, volá na súd ohňom!
Strávil ohromnú priepasť
a strávil aj podiel.

5

I povedal som: "Pane, Bože, prestaň, prosím!
Akože obstojí Jakub, veď je maličký?"

6

Pán to oľutoval.
"Ani to sa nestane!", riekol Pán.

3. Olovnica

7

Toto mi zjavil:
hľa, Pán stál na olovenom múre
a v ruke mal olovnicu.

8

A Pán mi povedal:
"Čo vidíš, Amos?"
Odpovedal som: "Olovnicu."
Nato riekol Pán:
"Hľa, položím olovnicu
do stredu môjho ľudu Izraela,
neprejdem viac popri ňom.

9

Vtedy budú spustošené Izákove výšiny
a zrúcané Izraelove svätyne;
i povstanem proti Jeroboamovmu domu s mečom."

10Vtedy Amasiáš, kňaz Betelu, poslal izraelskému kráľovi Jeroboamovi odkaz: "Amos sa sprisahal proti tebe uprostred Izraelovho domu. Krajina nevládze vydržať všetky jeho reči. 11Lebo takto hovorí Amos: »Jeroboam padne pod mečom a Izrael pôjde zo svojej domoviny do zajatia.«" 12Amasiáš povedal Amosovi: "Choď, jasnovidec, ujdi do júdskej krajiny, tam jedz chlieb a tam prorokuj! 13V Beteli už viac neprorokuj, lebo to je kráľovská svätyňa a je chrámom kráľovstva." 14Amos odpovedal Amasiášovi: "Nie som prorok, ani nie som syn proroka, ale som pastier a narezávač poľných fíg. 15Ale Pán ma vzal spoza stáda a Pán mi riekol: »Choď, prorokuj proti môjmu ľudu, Izraelu!« 16Teraz teda počuj slovo Pánovo: Ty hovoríš:

»Neprorokuj proti Izraelu
a netrať reči proti Izákovmu domu!«

17

Preto takto hovorí Pán:
»Tvoja žena bude smilniť v meste,
tvoji synovia a dcéry padnú pod mečom,
tvoje dedičstvo rozdelia povrázkami,
sám však zomrieš na poškvrnenej pôde
a Izrael pôjde do zajatia zo svojej krajiny.«"