Vyhľadávanie textu podľa súradníc

Príklady: Gn; Gn 12; Gn 12-13; Gn 12,1; Gn 12,1-3

Vyhľadávanie podľa slova alebo frázy

Príklady: láska, kríž, Ježiš povedal

Zatiaľ žiadne výsledky.


Vyhľadávať môžete podľa súradníc - vyhľadá časť zo svätého písma podľa zadaných súradníc.
Súradnice môžu byť:

  • Gn - CELÁ KNIHA (výsledkom je celá kniha Genezis)
  • Gn 12 - KAPITOLA (výsledkom je celá dvanásta až kapitola z knihy Genezis)
  • Gn 12-13 - ROZSAH KAPITOL (výsledkom je celá 12 a 13 kapitola z knihy Genezis)
  • Gn 12,1 - VERŠ (výsledkom je prvý verš z 12 kapitoly z knihy Genezis)
  • Gn 12,1-3 - ROZSAH VERŠOV (výsledkom je 1 až 3 verš z 12 kapitoly z knihy Genezis)

Vyhľadávať môžete podľa slova alebo frázy - vyhľadá všetky verše v ktorých sa nachádza zadané slovo.
Vyhľadávaný text môžu byť:

  • napríklad: kríž - JEDNO SLOVO
  • alebo: Ježiš povedal - FRÁZA